14
آوریل

39 راهنمایی اساسی در طراحی آشپزخانه

…بگذارید واقعیت را بپذیریم ، اگر شما از قوانین اساسی طراحی آشپزخانه اطلاع ندارید ، طراحی چیدمان آشپزخانه شما از درس جبر چینی ها دشوارتر خواهد بود! بنابراین ، من قصد دارم کار شما را کمی برای شما آسان کنم. در اینجا خلاصه ای از 39 قانون طراحی آشپزخانه آورده شده است که به شما کمک می کند. من آنچه مهمترین ملاحظات هنگام طراحی آشپزخانه است را در زیر آورده ام. این قوانین چیدمان آشپزخانه را بخاطر بسپارید از آنها در ترکیب یا چیدمان آشپزخانه خود استفاده کنید. این قوانین خشک و یک کلام  تنظیم نشده اند و شما می توانید فواصل را تغییر دهید اما باید حداقل فواصل کار را در نظر بگیرید.

قانون 1 – آشپزخانه شما نباید محل عبور اصلی بقیه خانه شما باشد. این بدان معناست که قدم های شما نباید از مثلث کار آشپزخانه عبور کند. می توان برای یخچال استثنا قائل شد. در (شکل 1) می بینید که اجاق دیواری در سمت چپ درب راهرو قرار دارد و قدم های شما مثلث کار را قطع می کند. از آنجا که این محل عبور اصلی برای بقیه خانه است ، مهم است که اجاق گاز را به یک منطقه امن تر منتقل کنید.

در (شکل 2 ) فر تو کار  یک مسئله ایمنی اساسی نیست  چون موقعیت اجاق گاز را با یخچال عوض کرده ایم.

موقعیت جدید اجاق دیواری همچنین مطابق با قانون شماره 18 آشپزخانه خواهد بود (حداقل فضای تنظیم شده 400 میلی متر (16 ) در کنار اجاق گاز مورد نیاز است). موقعیت جدید یخچال همچنین مطابق با قانون شماره 22 آشپزخانه خواهد بود (حداقل فضای نشستن 400 میلی متر (16 ) در سمت باز شدن درب یخچال مورد نیاز است). توجه داشته باشید که وجود یخچال و فریزر خارج از مثلث کار نیست چون اگر خارج از مثلث کار باشند حضور مکرر سایر اعضای خانواده در فعالیت های پخت و پز یا آماده سازی شما قطع می شود.

قانون 2 – طول کل مثلث کار (فاصله جمعی بین آشپزخانه / یخچال / سینک) نباید از 7 متر بیشتر باشد. طول ایده آل مثلث کار بین 4 تا 6 متر قرار دارد. برای کسانی که آشپزخانه بزرگ دارند ، حتما2 یا 3 منطقه مجزا را در نظر بگیرید.

قانون 3 – حداقل دهانه بین کابینت های داخل درب باید 80 سانتی متر باشد.

 قانون 4 – درب های لوازم خانگی یا درهای ورودی نباید با مراکز کار تداخل داشته باشند.

 قانون 5 – نباید کابینت یا وسیله ای با ارتفاع کامل بین هر دو مرکز اصلی کار قرار دهید.

 شکل 1 ( زیر) یخچال و فریزر را نشان می دهد که از مرکز  قسمت شستشو و  پخت و پز را تقسیم می کند. پس یخچال باید به جای دیگری منتقل شود.

 

شکل 2 ( زیر) نشان می دهد که یخچال به سمت چپ قسمت شستشو منتقل شده است. این یک طرح مناسب برای آشپزخونه است  زیرا فضای کابینت ها اکنون تناسب اش بیشتر و بهتر است.

 

قانون 6 – حداقل 1 متر فضای کف بین کابینت ها و کانتر اصلی توصیه می شود .حداقل فاصله ماشین ظرفشویی تا جزیره آشپزخانه 90 سانتی متر است. کمترین فاصله از اجاق گاز زیرین تا جزیره آشپزخانه 90 سانتی متر است.

 

قانون 7 – اگر دو آشپز در آشپزخانه وجود داشته باشد ، حداقل 120 سانتی متر  لازم است تا یک نفر با چرخش و عبور از بدن موازی ، از کنار دیگری عبور کند.

 

 

قانون 8 – برای عبور راحت دو نفر ، 150 سانت  بین میزها لازم است.

قانون 9 – سینک ظرفشویی باید در مرکز مثلث کار باشد زیرا بیشترین استفاده را در آشپزخانه دارد.

 

قانون 10 – حداقل 30 سانت  فضای صفحه تاپس  از لبه سینک ظرفشویی تا گوشه داخلی بالای صفحه تاپس کابینت مجاز باشد.

قانون 11 – قسمت سینک ظرفشویی باید در دو طرف آن فضای خالی داشته باشد. کل فضای کار سینک باید حداقل 105 سانتی متر باشد.

 قانون 12 – هنگام قرار دادن ماشین ظرفشویی در نزدیکی گوشه ای ، برای دسترسی آسان حداقل 50 سانتی متر از گوشه فاصله داشته باشید.شکل زیر

قانون 13 – برای تخلیه باید فضای درستی را در مقابل ماشین ظرفشویی در نظر بگیرید..

 قانون 14 – حداقل فاصله ایمن از پنجره تا صفحه اجاق گاز برقی باید 40 سانتی متر باشد. حداقل فاصله ایمن از پنجره تا صفحه گاز باید 50 سانتی متر باشد.بهترین کار این است که با راهنمایی های استانداردهای  محلی در منطقه خود بررسی کنید.

 قانون 15 – حداقل فضای میزکار در هر دو طرف یک اجاق گاز باید 30 سانتی متر باشد.

قانون 16 حداقل فاصله  فضای پیشخوان باید از لبه سطح پخت و پز تا گوشه داخلی بالای پیشخوان 30 سانتی متر باشد.

قانون 17 گردش هوا  در سطوح پخت و پز لازم است.

قانون 18 حداقل فضای تنظیم شده در کنار اجاق 40 سانتی متر مورد نیاز است. اگر این امکان وجود ندارد ، یک نیمکت در فاصله 120 سانتی متری از اجاق گاز درست است (بجز مواردی که محل رفت و آمد عموم باشد).

قانون 24 – ردیاب های دود باید در مکان مناسب نصب شوند.

قانون 25 -مکان نصب یک کپسول آتش نشانی و پتویی که به راحتی در آشپزخانه قابل دسترس باشد ، در نظر بگیرید.

قانون 26 – منطقه آماده سازی غذا باید حداقل 90 سانتی متر عرض داشته باشد.

قانون 27 – به همین ترتیب ، فضای سرو غذا  باید حداقل 90 سانتی متر عرض داشته باشد..

قانون 28 – اگر دو آشپز وجود دارد و 2 منطقه آماده سازی جداگانه 90 سانتی متری ندارید ، یک منطقه ادغام شده با عرض 150 سانتی متر خوب است.

قانون 29 – وسایل مورد استفاده را به طور منظم بین سطح چشم ابتدای ران قرار دهید.

قانون 30 180 سانتی متر  از کف حداکثر ارتفاع امن جاگذاری در نظر گرفته شده است.

قانون 31 – باید مواردی را در نظر بگیرید که باید در پایین ترین وآخرین مکان استفاده ذخیره شوند.

تجهیزات سنگین باید در نزدیکی سطح کف قرار گیرند.

قانون 32 – هنگام در نظر گرفتن ارتفاع سطح کار در آشپزخانه ، باید طوری طراحی شود که آشپز بدون بالا بردن دست از بالای آرنج کار کند

قانون 33 – حداقل فاصله کشیدن صندلی از میز تا دیوار 60 سانتی متر است.

قانون 34 حداقل فاصله ایستادن یک شخص از دیوار هول میز  تا صندلی میز حدود 90 سانتی متر می باشد .

قانون 35 – عمق حداقل 110 سانتی متر فضای راه رفتن در پشت صندلی غذاخوری را فراهم کند.

قانون 36 – همیشه مراحل نصب با دستورالعمل های نصب سازندگان لوازم خانگی مطابقت داشته باشد.

 قانون 37 – کلیه طراحی های آشپزخانه باید با استانداردهای ملی آشپزخانه مطابقت داشته باشد

قانون 38 هنگامیکه برای روشنایی طبیعی آشپزخانه تلاش می کنید درست است حداقل 10% کف زمین رو در بر بگیرد

قانون 39 – تهویه طبیعی باید توسط پنجره ها ، درها یا سایر وسایل قابل باز و بسته انجام شود. حداقل 5٪ از کل سطح زمین را احاطه کند.

متن :توسط کوین سربی از وبلاگ RENO MART

مترجم : بهاره جاهدمنش